Obrazy filcowe

Wyzwalam, choć nie znam, bo w ukryciu czeka.
Ma teraz swe miejsce i swą własną twarz.
Oddałam to światu, niech tam sobie biedzi.
Ja jestem spokojna, a to w ramkach siedzi.